کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی

خانه آموزش های شهروندی// کارگاه آموزشی آشنایی با پیامدهای ناشی از خرید شهروندان از دستفروش ها و فروشندگان وانتی مدرسه مهرولایت 97/9/7
توزیع کیسه پلاستیکی توزیع کیسه پلاستیکی

خانه آموزش های شهروندی// توزیع کیسه پلاستیکی به دانش آموزان با محوریت آسمان آبی، زمین پاک مدرسه مهرولایت و حضرت فاطمه زهرا (س) 97/9/14  
کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی

خانه آموزش های شهروندی// کارگاه آموزشی ارتقای فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مدرسه حضرت فاطمه زهرا (س) 97/9/13  

مسئولین

              

                                                                                      

                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                     

                                                                                                     

لینک ها

ارتباط با ما

 خیابان پیروزی، بلوار ابوذر، نبش شرقی پل اول ، سرای محله پرستار

           33077507-10

         m14parastar@

        parastar.13.14@gmail.com