مراسم سوگواری و عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) , امام حسن (ع) و امام رضا (ع) مراسم سوگواری و عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) , امام حسن (ع) و امام رضا (ع)

خانه هنر و ادبیات// مراسم سوگواری و عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) , امام حسن (ع) و امام رضا (ع) به همراه قراعت دعای توسل و سخنرانی در خصوص زندگی امام حسن (ع) خانه هنر و ادبیات ۹۷/۸/۱۵
کارگاه آموزشی مدیریت بحران کارگاه آموزشی مدیریت بحران

آموزش های شهروندی و دوام و ایمنی // کارگاه آموزشی مدیریت بحران(پیشگیری و کنترل حریق) 97/8/10 50 نفر از دانش آموزان مدرسه مهرولایت با مشارکت خانه آموزش شهروندی و دوام و ایمنی محله پرستار
کارگاه آموزشی ارتقای فرهنگ کارگاه آموزشی ارتقای فرهنگ

آموزش های شهروندی//کارگاه آموزشی ارتقای فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مدرسه ایزدپناه 97/8/14 80 نفر آموزش شهروندی محله پرستار

مسئولین

                                                                                                      

                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                     

                                                                                                     

لینک ها

ارتباط با ما

 خیابان پیروزی، بلوار ابوذر، نبش شرقی پل اول ، سرای محله پرستار

           33077507-10

         m14parastar@

        parastar.13.14@gmail.com